De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

Annuleringsbeleid

bookmark

Op deze pagina vindt u de annuleringsvoorwaarden, het modelformulier voor annulering en daaronder het online formulier voor eventuele annulering:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons(Thomas Buhl Coaching Instrumente, Am Dachsbau 59, 13503 Berlijn, Telefoon: 030/39821419, Fax: 030/39821428, E-mail: info@remstim.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en indienen op onze website[herroepingsformulier]. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden


Voorbeeldformulier voor annulering

Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen.

Naar

Thomas Buhl Coachingsinstrumenten
Am Dachsbau 59
13503 Berlijn
Telefoon: 030/39821419
Fax: 030/39821428
E-mail: info@remstim.com

Ik/wij herroepen de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/het verlenen van de volgende dienst:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(Naam van de goederen, ordernummer en prijs, indien van toepassing)

Product besteld op:
………………………..
Datum

Goederen ontvangen op:
………………………..
Datum

Naam en adres van de consument
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
Datum

…………………………………………….
Handtekening klant
(alleen bij schriftelijke herroeping)


Annuleringsformulier

In geval van herroeping, gelieve het volgende formulier in te vullen

Naar
Thomas Buhl Coachingsinstrumenten
Am Dachsbau 59
13503 Berlijn
Duitsland
Telefoon: +49 (0)30/39821419
Fax: +49 (0)/39821428
E-mail: info@remstim.com

Hierbij herroep ik de overeenkomst die ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:
1 REMSTIM 3000


EMDR apparaat REMSTIM 3000

Ontwikkeld voor EMDR zelfcoaching: met de EMDR-bril REMSTIM 3000 wordt effectieve zelfhulp met EMDR een gemakkelijke oefening!(Ervaringen)

Veilig winkelen

Opmerkingen

Verdere informatie

Scroll naar boven
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner