De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

De uitgebreide gids voor EMDR zelfcoaching

Leer om stress & spanning merkbaar te verminderen. Download nu de EMDR zelfhulpgids.(meer...)

EMDR gebruiken bij zelfcoaching met de REMSTIM 3000

bookmark

Wat is EMDR?

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is oorspronkelijk een traumaverwerkingsmethode voor psychotherapie. Het is ontwikkeld door Dr Francine Shapiro.

EMDR wordt beschouwd als een effectieve methode voor de behandeling van stress en spanning. Na een geslaagde EMDR-toepassing voelen de meeste mensen zich aanzienlijk opgelucht. Gevoelde overtuigingen die een negatieve invloed hebben op de interpretatie van de persoonlijke levenssituatie worden op een nieuwe en positieve manier geherformuleerd. De stresssensaties nemen vaak merkbaar af.

EMDR in zelfcoaching met de REMSTIM 3000

De REMSTIM 3000 maakt gebruik van de belangrijke methodecomponent Rapid Eye Movement Stimulation van EMDR. Bij zelfcoaching kan de REMSTIM 3000 worden gebruikt om stress en de lasten van het dagelijks leven te verminderen. Vooral als de oorzaak ligt in wat is meegemaakt.

Bilaterale hemisferische stimulatie van de hersenen – ook wel Rapid Eye Movement Stimulation genoemd – vormt het centrale element van EMDR. Snelle oogbewegingen spelen hier een doorslaggevende rol. In veel gevallen versterkt dit de hulpbronnen en helpt het bij het verwerken van stressvolle ervaringen die tal van gevoelens van stress oproepen. Volgens het theoretische model van adaptieve informatieverwerking zijn deze stressvolle ervaringen verankerd in geblokkeerde of onvolledig geïntegreerde geheugennetwerken van de hersenen.

Volgens de huidige kennis is de oorzaak vermoedelijk een soort (verkeerde) opslag van de relevante herinneringen in de hersenen. Dit komt omdat stressvolle herinneringen gewoonlijk door de normale informatieverwerking van de hersenen worden verwerkt, opgelost en gedeeltelijk opgeslagen als waardevolle ervaringen zonder pijnlijke restgewaarwordingen. De REM-slaap speelt hierbij een belangrijke rol. De grote overeenkomst tussen bilaterale stimulatie door snelle oogbewegingen en de REM-slaap ligt voor de hand.

EMDR in zelfcoaching

Remstim 3000 Model 2023Hoewel EMDR in de eerste plaats werd ontwikkeld om stressvolle herinneringen bij posttraumatische stressstoornis te behandelen, werd al snel duidelijk dat de methode ook kan werken voor alledaagse gevoeligheden bij coaching en zelfcoaching. Vooral als de oorzaak ligt in wat is meegemaakt. Herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden kunnen de oorzaak zijn van allerlei spanningen.

De methode van snelle oogbewegingen heeft (waarschijnlijk) een neurobiologisch effect. Maar hoe precies is nog niet bekend. Het is duidelijk dat stressvolle herinneringen en de daarmee gepaard gaande symptomen en gedragspatronen in veel gevallen merkbaar ten goede veranderen.

De bilaterale stimulatie die inherent is aan de methode activeert uiteraard het zelfregulatiesysteem van de hersenen wanneer de normale mechanismen geblokkeerd zijn, en helpt zo de verwerking van stressvolle gedachten te versnellen. Het lijkt erop dat EMDR mentale en emotionele blokkades in de hersenen oplost en de verkeerd opgeslagen informatie integreert.

Zelfcoaching met de REMSTIM 3000 maakt gebruik van visuele bilaterale stimulatie (Rapid Eye Movement Stimulation). Maar in tegenstelling tot het gebruik van EMDR in therapie door een therapeut, is het doel van de zelfcoachingsmethode om snel en merkbaar prestatiestress te verminderen en creativiteit, mentale fitheid en conflictstabiliteit te verhogen.

De zelfcoachingsmethode met behulp van de REMSTIM 3000 wordt opgevat als prestatiebevorderende mentale training. Het is geen diagnostische procedure, medische therapie of andere geneeskunde, behandelt geen ziekten of symptomen van ziekten. Er worden geen beloften van genezing gedaan, zodat bij de gebruiker valse hoop wordt gewekt. Voorwaarde voor zelfcoaching is – zoals gebruikelijk bij coaching – een normale mentale en fysieke weerbaarheid. (Lees ook de belangrijke informatie)

Leer meer over EMDR stimulatie effecten & onze REM slaap

Stimulerende effecten van EMDR

De mogelijke positieve effecten van EMDR, die dankzij de REMSTIM 3000 in zelfcoaching kunnen worden toegepast, worden hier als voorbeeld weergegeven. De reactie van elke gebruiker kan anders zijn: Zelfs

Stimulerende effecten van EMDR

De mogelijke positieve effecten van EMDR, die dankzij de REMSTIM 3000 in zelfcoaching kunnen worden toegepast, worden hier als voorbeeld weergegeven. De reactie van elke gebruiker kan anders zijn: Zelfs

EMDR apparaat REMSTIM 3000

Ontwikkeld voor EMDR zelfcoaching: met de EMDR-bril REMSTIM 3000 wordt effectieve zelfhulp met EMDR een gemakkelijke oefening!(Ervaringen)

EMDR Coaching: Grondbeginselen

EMDR Coaching: Toepassingsgebieden

EMDR apparaat REMSTIM 4000

Excursus: Somatische markers

De EMDR Zelf-Coaching Gids

EMDR apparaat REMSTIM 3000

Ontwikkeld voor EMDR zelfcoaching: met de EMDR-bril REMSTIM 3000 wordt effectieve zelfhulp met EMDR een gemakkelijke oefening!(Ervaringen)

Scroll naar boven
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner