Kompleksowy przewodnik po coachingu EMDR

Naucz się zauważalnie redukować stres i napięcie. Pobierz przewodnik samopomocy EMDR już teraz.(więcej...)

Kompleksowy przewodnik po coachingu EMDR

Naucz się zauważalnie redukować stres i napięcie. Pobierz przewodnik samopomocy EMDR już teraz.(więcej...)

Wykorzystanie EMDR w autocoachingu z REMSTIM 3000

bookmark

Czym jest EMDR?

EMDR jest skrótem od Eye Movement Desensitization and Reprocessing i jest pierwotnie metodą przetwarzania traumy w psychoterapii. Został on opracowany przez dr Francine Shapiro.

EMDR jest uważana za skuteczną metodę leczenia stresu i napięcia. Po udanym zastosowaniu EMDR większość osób odczuwa znaczną ulgę. Odczuwane przekonania, które mają negatywny wpływ na interpretację osobistej sytuacji życiowej, są przeformułowane w nowy i pozytywny sposób. Uczucie stresu często wyraźnie ustępuje.

EMDR w self-coachingu z REMSTIM 3000

REMSTIM 3000 wykorzystuje ważny komponent metody szybkiej stymulacji ruchów g ałek ocznych EMDR. W autocoachingu REMSTIM 3000 może być wykorzystywany do redukcji stresu i obciążeń życia codziennego. Zwłaszcza, gdy przyczyna leży w tym, czego się doświadczyło.

Obustronna półkulowa stymulacja mózgu – zwana również stymulacją szybkich ruchów g ałek ocznych – stanowi centralny element EMDR. Decydującą rolę odgrywają tutaj szybkie ruchy gałek ocznych. W wielu przypadkach wzmacnia to zasoby i pomaga w przetwarzaniu stresujących doświadczeń, które są związane z wywoływaniem licznych uczuć stresu. Zgodnie z teoretycznym modelem adaptacyjnego przetwarzania informacji, te stresujące doświadczenia są zakotwiczone w zablokowanych lub niekompletnie zintegrowanych sieciach pamięci mózgu.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy podejrzewa się, że przyczyną jest pewnego rodzaju (błędne) przechowywanie odpowiednich wspomnień w mózgu. Dzieje się tak, ponieważ stresujące wspomnienia są zwykle przetwarzane przez normalne przetwarzanie informacji w mózgu, rozwiązywane i częściowo przechowywane jako cenne doświadczenia bez bolesnych pozostałych wrażeń. Sen REM odgrywa w tym ważną rolę. Duże podobieństwo między dwustronną stymulacją szybkimi ruchami gałek o cznych a snem REM jest oczywiste.

EMDR w self-coachingu

Remstim 3000 Model 2023Chociaż EMDR został opracowany przede wszystkim w celu leczenia stresujących wspomnień w zespole stresu pourazowego, szybko okazało się, że metoda ta może również działać na codzienną wrażliwość w coachingu i self-coachingu. Zwłaszcza, gdy przyczyna leży w tym, czego się doświadczyło. Wspomnienia wydarzeń z przeszłości mogą być przyczyną różnych stresów.

Metoda szybkich ruchów gałek ocznych (prawdopodobnie) ma działanie neurobiologiczne. Nie wiadomo jednak, w jaki dokładnie sposób. Oczywiste jest, że stresujące wspomnienia i związane z nimi objawy oraz wzorce zachowań w wielu przypadkach ulegają zauważalnej zmianie na lepsze.

Obustronna stymulacja nieodłącznie związana z tą metodą oczywiście aktywuje system samoregulacji mózgu, gdy normalne mechanizmy są zablokowane, pomagając w ten sposób przyspieszyć przetwarzanie stresujących myśli. Wydaje się, że EMDR rozpuszcza mentalne i emocjonalne bloki w mózgu i integruje błędnie przechowywane informacje.

Self-coaching z REMSTIM 3000 wykorzystuje wizualną stymulację dwustronną (Rapid Eye Movement Stimulation). Jednak w przeciwieństwie do stosowania EMDR w terapii przez terapeutę, celem metody self-coachingu jest szybkie i zauważalne zmniejszenie stresu związanego z wydajnością oraz zwiększenie kreatywności, sprawności umysłowej i stabilności konfliktu.

Metoda samokształcenia z pomocą REMSTIM 3000 jest rozumiana jako trening mentalny zwiększający wydajność. Nie jest to procedura diagnostyczna, terapia medyczna ani inny lek, nie leczy chorób ani objawów chorób. Nie składa się obietnic wyleczenia, więc użytkownik ma fałszywe nadzieje. Warunkiem wstępnym do samodzielnego coachingu jest – jak zwykle w coachingu – normalna odporność psychiczna i fizyczna. (Prosimy również o zapoznanie się z ważnymi informacjami)

Dowiedz się więcej o efektach stymulacji EMDR i naszym śnie REM

Efekty stymulacji EMDR

Możliwe pozytywne efekty EMDR, które mogą być zastosowane w self-coachingu dzięki REMSTIM 3000, są tutaj przedstawione jako przykłady. Reakcja każdego użytkownika może być inna: Nawet na krótko przed złożeniem wniosku

Efekty stymulacji EMDR

Możliwe pozytywne efekty EMDR, które mogą być zastosowane w self-coachingu dzięki REMSTIM 3000, są tutaj przedstawione jako przykłady. Reakcja każdego użytkownika może być inna: Nawet na krótko przed złożeniem wniosku

Urządzenie EMDR REMSTIM 3000

Opracowany do samodzielnego coachingu EMDR: dzięki goglom EMDR REMSTIM 3000 skuteczna samopomoc z EMDR staje się łatwym ćwiczeniem!(Doświadczenia)

Coaching EMDR: podstawy

Coaching EMDR: Obszary zastosowania

Urządzenie EMDR REMSTIM 4000

Wycieczka: Markery somatyczne

Przewodnik do samodzielnego treningu EMDR

Urządzenie EMDR REMSTIM 3000

Opracowany do samodzielnego coachingu EMDR: dzięki goglom EMDR REMSTIM 3000 skuteczna samopomoc z EMDR staje się łatwym ćwiczeniem!(Doświadczenia)

Scroll to Top
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner